b

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Máziné Horváth Edina, mint a Mazihunt Webáruház üzemeltetője, elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelme mellett.

Webáruházunk a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, a csomagküldéshez és a kézbesítéshez használja fel, az adatokat harmadik fél számára nem adja ki.

A Mazihunt Webáruház adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény Az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal öszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény